2375022350 ΝΙΚΗΤΗ - ΣΙΘΩΝΙΑ, Χαλκιδικής tentespigasos@gmail.com